Level 1 Item Strona główna
Level 2 Item Wydział Historyczny
Level 3 Item Komunikaty
Level 3 Item O Wydziale
Level 3 Item Strategia Wydziału
Level 3 Item Promocja Wydziału
Level 4 Item Targi Edukacyjne - 2013 r.
Level 4 Item Noc Naukowców - "Przebierz się!. Garderoba kultur"
Level 4 Item Festiwal Nauki i Sztuki
Level 4 Item Spotkanie z otoczeniem biznesowym
Level 4 Item Targi Edukacyjne - 2011 r.
Level 4 Item Noc naukowców 2013 - "Noc tajemnic"
Level 4 Item Noc naukowców 2015
Level 4 Item Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2017
Level 3 Item Władze Wydziału
Level 3 Item Dziekanat
Level 4 Item mgr Arleta Szymańska
Level 4 Item Studia stacjonarne II stopnia
Level 4 Item WYBIERZ KIERUNEK STUDIÓW
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Arleta Szymańska
Level 4 Item Małgorzata Błaszczyk
Level 4 Item Małgorzata Chmielarz
Level 4 Item Iwona Dębska
Level 4 Item Katarzyna Jasiewicz-Olędzka
Level 4 Item Maria Klaczkowska
Level 4 Item Katarzyna Marciniak-Mańka
Level 4 Item Agnieszka Piasecka
Level 4 Item Anna Skowronek-Józefiak
Level 4 Item Joanna Sokalska
Level 4 Item Maciej Bether
Level 4 Item Wiesława Miętkowska
Level 4 Item Sprawy socjalne
Level 4 Item Erasmus
Level 4 Item Studia doktoranckie
Level 3 Item Galeria
Level 4 Item Wydział Historyczny
Level 4 Item Promocje doktorskie Wydziału Historycznego 03.12.2012
Level 4 Item Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę Wydziału Historycznego
Level 4 Item Wydział Historyczny - budowa 25.10.2013 r.
Level 4 Item Promocje doktorskie Wydziału Historycznego 10.12.2013
Level 4 Item Wydział Historyczny - budowa 19.02.2014 r.
Level 4 Item Uroczystość zawieszenia wiechy na gmachu Wydziału Historycznego - 02.04.2014 r.
Level 4 Item XVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
Level 4 Item XXXV Konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej
Level 4 Item Morasko - sadzenie platanów 23.09.2014 r.
Level 4 Item "Ostatnia" Rada Wydziału Historycznego w "starym" Collegium Historicum
Level 4 Item Dyplom Honorowy Ministerstwa Kultury Bułgarii / Odznaka "Złoty wiek Cara Symeona"
Level 4 Item Promocje doktorskie Wydziału Historycznego 16.12.2016
Level 2 Item Kształcenie
Level 3 Item Jakość kształcenia na Wydziale Historycznym
Level 4 Item Raporty
Level 4 Item Raporty. Badanie jakości kształcenia na UAM od 2009
Level 4 Item Sprawozdania
Level 4 Item Rekomendacje
Level 4 Item Inne
Level 4 Item Dobre praktyki na Wydziale Historycznym UAM
Level 5 Item Sesja plakatowa w ramach I Konferencji Jakości Kształcenia UAM - 24 maja 2016
Level 4 Item Wydarzenia
Level 5 Item I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Jakość Kształcenia na Wydziale Historycznym
Level 4 Item Procedury
Level 2 Item Doktoraty, habilitacje i profesury
Level 3 Item Profesury
Level 3 Item Habilitacje
Level 4 Item dr hab. Maciej Jabłoński
Level 4 Item dr hab. Adam Pomieciński
Level 4 Item dr hab. Marcin Gmys
Level 4 Item dr hab. Wojciech Dohnal
Level 4 Item dr hab. Henryk Machajewski
Level 4 Item dr hab. Sabina Bober
Level 4 Item dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska
Level 4 Item dr hab. Filip Kubiaczyk
Level 4 Item dr hab. Halina Taras
Level 4 Item dr hab. Alina Mądry
Level 4 Item dr hab. Karolina Buczkowska
Level 4 Item dr Jerzy Gorzelik
Level 4 Item dr hab. Małgorzata Szupejko
Level 4 Item dr hab. Magdalena Walter-Mazur
Level 4 Item dr hab. Anna Zalewska
Level 4 Item dr hab. Michał Haake
Level 4 Item dr hab. Justyna Olko
Level 4 Item dr hab. Rafał Makała
Level 4 Item dr Jolanta Nogaj-Chachaj
Level 4 Item dr Michał Bieniada
Level 4 Item dr hab. Monika Baer
Level 4 Item dr hab. Piotr Podlipniak
Level 4 Item dr hab. Michał Pawleta
Level 4 Item dr hab. Grzegorz Studnicki
Level 4 Item dr hab. Maciej Szymanowicz
Level 4 Item dr hab. Marcin Ignaczak
Level 4 Item dr hab. Jacek Górski
Level 4 Item dr hab. Anna Weronika Brzezińska
Level 4 Item dr hab. Justyn Skowron
Level 3 Item Doktoraty
Level 4 Item Przewód doktorski - mgr Filip Rogalski
Level 4 Item Przewód doktorski - mgr Ibrahim Abu-Ajaj
Level 2 Item Szybkie linki
Level 3 Item USOS Web
Level 3 Item Strona główna UAM
Level 3 Item Biblioteki
Level 3 Item Instytuty
Level 3 Item Książka adresowa
Level 2 Item Prawa kolumna
Level 1 Item Dla kandydata
Level 2 Item Dla kandydata
Level 3 Item Rekrutacja
Level 3 Item Kierunki studiów
Level 3 Item Studia podyplomowe
Level 3 Item Studia doktoranckie
Level 2 Item Dodatkowe informacje
Level 3 Item Regulamin studiów
Level 3 Item Opłaty
Level 3 Item Pomoc materialna
Level 2 Item Szybkie linki
Level 3 Item USOS Web
Level 3 Item Strona główna UAM
Level 3 Item Biblioteki
Level 3 Item Instytuty
Level 3 Item Książka adresowa
Level 2 Item Prawa kolumna
Level 1 Item Dla studenta
Level 2 Item Dla studenta
Level 3 Item Dziekanat
Level 3 Item MOST
Level 3 Item Pomoc materialna
Level 4 Item Stypendia
Level 4 Item Wydziałowa Komisja Ekonomiczna
Level 4 Item Kontakt
Level 3 Item Akademiki
Level 3 Item Opłaty za studia
Level 3 Item Samorząd Studencki
Level 3 Item Druki do pobrania
Level 3 Item Programy studiów
Level 3 Item Studenci z niepełnosprawnością
Level 4 Item Asystent studenta niepełnosprawnego
Level 4 Item Wskazówki dla wykładowców akademickich prowadzących zajęcia ze studentami niepełnosprawnymi
Level 4 Item Urządzenia wspomagające dla osób z niepełnosprawnością słuchu
Level 4 Item Lektoraty z języka angielskiego dla osób niesłyszących i niedosłyszących
Level 4 Item Zajęcia logopedyczne dla studentów
Level 4 Item Wsparcie dla studentów niewidomych i niedowidzących
Level 4 Item Zajęcia sportowe dla studentów z niepełnosprawnościami Sekcja sportowa UAM
Level 4 Item Pomoc psychologiczna dla studentów UAM
Level 4 Item Pomoc materialna dla studentów UAM
Level 4 Item Zajęcia praktycznej nauki języka polskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących
Level 4 Item Transport na zajęcia dydaktyczne
Level 4 Item Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Historicum
Level 4 Item Ułatwienia w korzystaniu z biblioteki
Level 2 Item Erasmus +
Level 3 Item Studia
Level 3 Item Praktyki
Level 3 Item Koordynatorzy
Level 2 Item Organizacja studiów
Level 3 Item Regulamin studiów
Level 3 Item Organizacja roku akad.
Level 3 Item Informacja dotycząca prac dyplomowych
Level 3 Item Harmonogram egzaminów
Level 2 Item USOS Web, poczta
Level 3 Item USOS Web
Level 3 Item Najczęściej zadawane pytania
Level 2 Item Szybkie linki
Level 3 Item USOS Web
Level 3 Item Strona główna UAM
Level 3 Item Biblioteki
Level 3 Item Instytuty
Level 3 Item Książka adresowa
Level 2 Item Prawa kolumna
Level 1 Item Dla doktoranta
Level 2 Item Dla doktoranta
Level 3 Item Komunikaty
Level 3 Item Regulacje prawne
Level 2 Item Wydziałowe Studium Doktoranckie
Level 3 Item Rekrutacja
Level 3 Item Plan zajęć
Level 3 Item Program studiów
Level 3 Item Wszczęcie przewodu doktorskiego
Level 3 Item Złożenie rozprawy doktorskiej
Level 3 Item Sprawozdania roczne i przedłużenie studiów
Level 3 Item Stypendia
Level 3 Item Wnioski do pobrania
Level 3 Item Kontakt
Level 2 Item Szybkie linki
Level 3 Item USOS Web
Level 3 Item Strona główna UAM
Level 3 Item Biblioteki
Level 3 Item Instytuty
Level 3 Item Samorząd Doktorantów
Level 3 Item Książka adresowa
Level 2 Item Prawa kolumna
Level 1 Item Dla pracownika
Level 2 Item Dla pracownika
Level 3 Item Archiwum Prac Dyplomowych
Level 3 Item Strategia Wydziału Historycznego
Level 3 Item Formularze do pobrania
Level 2 Item Rada Wydziału Historycznego
Level 3 Item Skład Rady Wydziału
Level 3 Item Terminy posiedzeń Rady Wydziału
Level 2 Item Szybkie linki
Level 3 Item USOS Web
Level 3 Item Strona główna UAM
Level 3 Item Biblioteki
Level 3 Item Instytuty
Level 3 Item Książka adresowa
Level 2 Item Prawa kolumna